The British International School of Northern Thailand

 Lamapang international school,international school lampang,lampang private school, international nursery school,international secondary school lampang,international kindergarten school lampang,international Montessori school lampang,school,International School, ,international school, thailand, asia, lampang, British education,International school Programme,

Lampang english school,lampang British school,teaching English in Lampang,teaching English in Lampang,North Thailand British school,British International school of North Thailand,Montessori nursery and kindergarten. International primary school,Secondary high school,BRITISH SCHOOL,onlybinternational school in Lampang,what private school in lampang

Translate the page


Teacher Sasiwimon Pikkasem, Art teacher

  from Thailand

 

Ms Nan is art teacher

Back to Meet the staff main page

 ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง  หน้าที่ทุกวันของครู คือ ส่งนักเรียนให้ถึงฝั่ง  หน้าที่ของฉัน ก็เหมือนกัน ต้องส่งนักเรียนให้ถึงฝั่ง

ดิฉัน กนกพรรณ ไชยเลิศ นักเรียนเรียกว่าครูปุย จบการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ เอกวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปัจจุบันสอนวิชาสังคม( Thai culture) ระดับชั้น y1 -y10 และวิชาหลักภาษาไทย

 (Thai Grammar) ระดับชั้น 3-4 มีความสุขทุกครั้งที่ได้สอนนักเรียนที่นี่ รู้สึกเหมือนที่นี่คือ บ้านหลังที่สอง อบอุ่น ปลอดภัย ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ